info@norolojihemsireligi.org

PROGRAM

Oturum Adı:   İnme, Risk Faktörleri ve Sınıflandırma

Oturum Başkanları:

Mehmet Akif Topçuoğlu (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Zehra Durna (Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

.  Klinik serebrovasküler anatomi ve fizyoloji

Demet Funda Baş (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

. İskemik inme patofizyolojisi

M. Zülküf Önal (Özel TOBB ETÜ Hastanesi, Nöroloji Klinliği)

.İnme, epidemiyoloji ve risk faktörleri

Ayfer Karadokavan (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)

. İnme etiyolojisi ve sınıflandırma

Öznur Usta Yeşilbalkan (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)

10.30 -11.00 Kahve Arası

 

Oturum Adı:   İnmede Hiperakut Dönem

Oturum Başkanları:

Öznur Usta Yeşilbalkan (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)

Zeliha Tülek (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

. İnme Ünitesi : Tedavi ve bakımın organizasyonu

Zehra Durna (Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

. Tanılama ve değerlendirme

Gülsen Çağlar (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi AD, Nörolojik Yoğun Bakım Ünitesi)

.Revaskülarizasyon tedavileri

Sakine Memiş (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık Yüksek Okulu)

12.30 -13.30 Öğle Yemeği

 

Oturum Adı:   İnmede Akut Dönem- I

Oturum Başkanları:

Sakine Memiş (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık Meslek Yüksek okulu)

Özlem Küçükgüçlü (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

.Vital bulgu (kan basıncı, vücut sıcaklığı, solunum) ve glisemi sorunları

Zeliha Tülek (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

.Disfalji

Özlem Küçükgüçlü (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)

 

Oturum Adı:   İnmede Akut Dönem- II

Oturum Başkanları:

Ayfer Karadokavan (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)

Mukadder Mollaoğlu (Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

. Nörolojik komplikasyonlar  (serebral ödem, kanama, nöbet)

Mukadder Mollaoğlu (Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü)

. İkincil Koruma

Semiha Akın (Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

15.00 – 15.30 Kahve Arası

 

Oturum Adı:   İnmede Subakut Dönem: Genel Destek Yaklaşımlar

Oturum Başkanları:

Semiha Akın (Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gülsen Çağlar ( Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Nörolojik Yoğun Bakım Ünitesi)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

. Medikal komplikasyonların önlenmesi

Aylin Aktaş ( İstanbul Üniversitesi Florence  Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

. Hareketsizliğe bağlı komplikasyonların önlenmesi

Emel Horasan ( İstanbul Bilim Üniversitesi Florence  Nightingale  Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu)

 

Oturum Adı:   Parkinson Hastalığı Hemşireliği

Oturum Başkanları:

Zehra Durna (Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Öznur Usta Yeşilbalkan (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

. Tanım, Etiyoloji, Fizyopatoloji, belirti ve bulgular

Serhat Özkan ( Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

. Tanı ve tedavi yöntemleri

Gül Yalçın (Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü)

. Hastanın değerlendirilmesi (Fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi)

Zeliha Tülek (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

. Hemşirelik bakımı ve hasta eğitimi

Sakine Memiş (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık Yüksek okulu)

10.30 -11.00 Kahve Arası

 

Oturum Adı:   Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları:

Mukadder Mollaoğlu (Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü)

Sakine Memiş (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık Yüksek okulu)