info@norolojihemsireligi.org

Üyelik Koşulları


Derneğe üye olma koşulları aşağıda gösterilmiştir.


  • Fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler dernek üyesi olurlar.
  • Ancak, hemşire ünvanı taşıyor olmak ve
  • Nörolojik hastalıkların bakımında deneyimi olmak veya bu alanda çalışmalarda bulunduklarını belgelendirmek koşulu aranır.
  • Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayanların Dernek üyeliğine alınabilmeleri, Türkiye'de oturma hakkına sahip olmasını gerektirir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
  • Yukarıda belirtilen koşulları taşıyan, fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.