info@norolojihemsireligi.org

Üyelik İşlemleri


Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.


  • Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amacı ve hizmet konuları ile Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Bildirimi”ni ve yönetim kurulunun belirleyeceği diğer belgeleri  doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar.
  • Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şarttır.
  • Dernek  Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak (mektup ya da elektronik posta ile) bildirir.
  • Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılmaz.