info@norolojihemsireligi.orgPROGRAM


1TGK02
SAAT : 09:00 – 17:00
KURSUN ADI : HEMŞİRELİK KURSU
KREDİSİ : 4 KREDİ

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN:
Asistan, uzman nörolog, akademisyen

2-KURSUN AMACI
Nöroloji hastalarında görülen öncelikli bakım sorunları ve bu sorunların yönetimi tartışılacaktır.

3-BU KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ VE BECERİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Nöroloji hastalarında görülen duyusal ve motor sorunlar, konuşma ve yutma bozukluğu, intrakranial basınç artışı, bilişsel işlev bozukluğu ve demansta görülen sorunların yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER
Dinleyici, kendi deneyimlerini paylaşması, tartışmalara aktif katılımı

5-KURS PROGRAMI
Açılış Konuşması
Zehra Durna (Nöroloji Hemşireliği Derneği Başkanı)

Oturum Adı: Nörolojik Hastalarda Özel Problemlerin Yönetimi 1: Motor ve Duyusal İşlev Bozukluğu
Oturum Başkanları:
Zehra Durna (Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Şeref Demirkaya (Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nöroloji A.D.)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:
• Duyu İşlevi: Fizyolojisi, Değerlendirmesi ve Hemşirelik Yaklaşımı
Öznur Usta Yeşilbalkan (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
• Motor İşlev: Fizyolojisi, Değerlendirmesi ve Hemşirelik
Yaklaşımı
İlknur Özkan (GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

10.30-11.00 Kahve Arası

Oturum Adı: Nörolojik Hastalarda Özel Problemlerin Yönetimi 2: Konuşma ve Yutma Bozukluğu
Oturum Başkanları:
Ayfer Karadakovan (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
Emine Türkmen (Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:
• Fizyolojisi, Değerlendirmesi ve Hemşirelik Yaklaşımı
Sakine Boyraz (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık Meslek Yüksek Okulu)
• Yutma: Fizyolojisi, Değerlendirmesi ve Hemşirelik Yaklaşımı
Zeliha Tülek (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

Oturum Adı: Nörolojik Hastalarda Özel Problemlerin Yönetimi 3: İntrakranial Basınç Artışı
Oturum Başkanları:
Sakine Boyraz (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık Meslek Yüksek Okulu)
Zeliha Tülek (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:
• İntrakranial Fizyoloji
Ali Ünal (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D.)
• İntrakranial Basınç Artışı ve Hemşirelik Yaklaşımı
Gülsen Çağlar (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D., Nörolojik Yoğun Bakım Ünitesi)

12.30-13.30 Öğle Yemeği

Oturum Adı: Nörolojik Hastalarda Özel Problemlerin Yönetimi 4: Bilişsel İşlev Bozukluğu
Oturum Başkanları:
Özlem Küçükgüçlü (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
Zeliha Tülek (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:
• Bilişsel İşlev Nörofizyolojisi
Özlem Çelebi (Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
• Bilişsel İşlevin Değerlendirilmesi
Emine Türkmen (Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu)
• Bilişsel İşlev Bozukluğu ve Hemşirelik Yaklaşımı
Zeliha Tülek (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

15.00-15.30 Kahve Arası

Oturum Adı: Nörolojik Hastalarda Özel Problemlerin Yönetimi 5: Demans
Oturum Başkanları:
Mukadder Mollaoğlu (Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Esen Saka Topçuoğlu (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D.) (TND Görevi)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:
• Demans: Tanım, Fizyopatoloji, Klinik Özellikler ve Tedavi
Esen Saka Topçuoğlu (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D.) (TND Görevi)
• Davranışsal Stratejiler
Özlem Küçükgüçlü (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
• Psikososyal Girişimler
Emel Horasan (İstanbul Bilim Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu)


2YGK11
SAAT : 09:00 – 12:30
KURSUN ADI : HEMŞİRELİK
KREDİSİ : 2 KREDİ

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN:
Asistan, uzman nörolog, akademisyen

2-KURSUN AMACI
Sık görülen ve psikososyal sorunlara yol açan epilepsi hastalığını tedavi ve bakımdaki gelişmeler ve nöroloji hemşireliği perspektifinde ele almak.

3-BU KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ VE BECERİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Epilepsi hastalığı tanı, tedavi ve bakım ilkeleri ile ilgili genel ve pratik bilgiler kazanılır.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER
Dinleyici, tartışmalara aktif katılımı

5-KURS PROGRAMI
Oturum Adı: Epilepsi
Oturum Başkanları:
Zehra Durna (Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sakine Boyraz (Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:
• Tanım, Fizyopatoloji, Sınıflama, Tanı ve Tedavi
M. Zülküf Önal (Medicana Ankara Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
• Epilepsili Hastanın Değerlendirilmesi (Anamnez, invazif ve noninvazif VEM)
F. İrsel Tezer Filik (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D.)
• Epilepsili Hastaya Yaklaşım
Mukadder Mollaoğlu (Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)
• Epilepsili Hastalarda Uzaktan İzlem ve Eğitimde Yazılım Geliştirme
Onur Mendi (Bahçeşehir Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Birimi)

10:30 – 11:00 Kahve Arası

Oturum Adı: Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları:
Mukadder Mollaoğlu (Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Zeliha Tülek (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)