info@norolojihemsireligi.orgKongre web sayfası: www.norokongre2015.org


Hemşirelik Kurs Programı
Tarih: 28 Kasim 2015, Cumartesi

Saat: 09:00 – 17:00

Oturum Tipi: Tam Gün Kurs – 1tgk02

Tam Gün Kursun Adi: Hemşirelik Kursu

Tam Gün Kursun Kredisi: 4 Kredi

 

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN:

Asistan, uzman nörolog, akademisyen

 

2-KURSUN AMACI

Tüm hastalıklar arasında ölüm ve engellilik açısından önemli bir yeri olan inmede görülen öncelikli bakım sorunları ve bu sorunların yönetimi tartışılacaktır.

 

3-BU KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ VE BECERİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?

Kursiyerlerin inmenin tanımı, epidemiyolojisi, fizyopatolojisi, hasta değerlendirmesi ve tedavileri kavramaları, palyatif bakım ve inme destek organizasyonları konusunda bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

 

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER

Dinleyici, kendi deneyimlerini paylaşma, tartışmalara aktif katılımı

 

5-KURS PROGRAMI

 

Kredili Oturumun Adı:

 

Açılış Konuşmaları: Zehra Durna (Nöroloji Hemşireliği Derneği Başkanı)
                 

Oturum Adı:   Akut İnmeler ve Bakım 1

Oturum Başkanları:         

Zehra Durna (İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu)

Mukadder Mollaoğlu (Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

 

Tanım, Epidemiyoloji, Patofizyoloji ve Risk Faktörleri

Dr. Bilgehan Atılgan Acar (Sakarya Üniversitesi, Nöroloji)
S.B. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Tanılama ve Değerlendirme

Gülsen Çağlar (Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Nörolojik Yoğun Bakım Ünitesi)

 

10.30-11.00 Kahve Arası
 

Oturum Adı:                         

Akut İnmeler ve Bakım 2


                                                     
Oturum Başkanları:          

Zehra Durna (İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu)

Mukadder Mollaoğlu (Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Akut İnme Tedavisi

Sakine Boyraz (Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu)

 

Sekonder Koruma

Aylin Özakgül (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

 

12.30-13.30 Öğle Yemeği
 

Oturum Adı: Akut İnmeler ve Bakım 3

 

Oturum Başkanları:         

Sakine Boyraz (Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu)

Zeliha Tülek (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

 

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Nörolojik Komplikasyonlar ve Bakım

Zeliha Tülek (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

 

Palyatif Bakım Gereksinimleri

Mehtap Tan (Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

15.00-15.30 Kahve Arası
 

Oturum Adı: Akut İnmeler ve Bakım 4

 

Oturum Başkanları:         

Sakine Boyraz (Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu)

Zeliha Tülek (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

                 

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Türkiye’de ve Dünyada İnme Destek Organizasyonları

Mukadder Mollaoğlu (Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

          

Kursun Değerlendirilmesi

Zehra Durna ( İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu)

Zeliha Tülek (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

 


Tarih: 29 Kasım 2015, Pazar

Saat: 09:00 – 12:30

Oturum Tipi: Yarım Gün Kurs – 2ygk11

Yarım Gün Kursun Adı: Hemşirelik Kursu

Yarim Gün Kursun Kredisi: 2 Kredi

 

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN:

Asistan, uzman nörolog, akademisyen

 

2-KURSUN AMACI

Nüfusun yaşlanması ile sıklığının artması beklenen demansı nöroloji hemşireliği perspektifinde ele almak.

 

3-BU KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ VE BECERİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?

Kursiyerlerin demansın tanımı, etiyolojisi, fizyopatolojisi, tanı ve tedavisini kavramaları, hemşirelik uygulamaları ve multidisipliner yaklaşım konusunda bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

 

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER

Dinleyici, tartışmalara aktif katılımı

 

5-KURS PROGRAMI

 

Oturum Adı:  

Panel: Demans


Oturum Başkanları:  

Ayfer Karadakovan (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)

Mehtap Tan (Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Tanım, Fizyopatoloji, Sınıflama, Tanı ve Tedavi
Pervin İşeri (Kocaeli Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı)

Demanslı Hastada Bakım
Özlem Küçükgüçlü (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)

 

Psikososyal Destek- Multidisipliner Yaklaşım

Emine Türkmen (Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu)

 

10.30-11.00 Kahve Arası

Oturum Adı:  Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları:          

Mukadder Mollaoğlu (Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Özlem Küçükgüçlü (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)