info@norolojihemsireligi.orgKongre web sayfası: www.norokongre2016.org


Hemşirelik Kurs Programı
26 KASIM 2016, CUMARTESİ 
TAM GÜN KURSLAR 
1TGK02 

SAAT: 09:00 – 17:00 
KURS ADI: HEMŞİRELİK 
KREDİSİ: 4 KREDİ 

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN; ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG 

2-KURSUN AMACI; 
Tüm hastalıklar arasında ölüm ve engellilik açısından önemli bir yeri olan inmede görülen öncelikli bakım sorunları ve bu sorunların yönetimi tartışılacaktır. 

3-KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ VE BECERİ SAHİBİ OLACAKLARDIR? 
Kursiyerlerin inmenin tanımı, epidemiyolojisi, fizyopatolojisi, hasta değerlendirmesi ve tedavileri kavramaları, palyatif bakım ve inme destek organizasyonları konusunda bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir. 

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER; DİNLEYİCİ, KENDİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMASI, YAPILACAK UYGULAMALARA KATILMASINI, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5-KURS PROGRAMI 

Açılış: Zehra Durna (Florence Nightingale Hastanesi, Hemşirelik Yüksekokulu) 
Oturum Adı: İnme, Risk Faktörleri ve Sınıflama 
Oturum Başkanı: 
Zehra Durna (Florence Nightingale Hastanesi, Hemşirelik Yüksekokulu) 

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları: 

• Serebrovasküler Anatomi ve Fizyoloji, İskemik İnme Patofizyolojisi 
Mehmet Zülküf Önal (Liv Hospital Ankara, Nöroloji Kliniği) 

• İnmede Epidemiyoloji ve Sınıflama 
Ayfer Karadakovan (Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi) 

10.30 – 11.00 Kahve Arası 

Oturum Adı: İmmede Hiperakut Dönem 
Oturum Başkanları: 
Ayfer Karadakovan (Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi) 
Mukadder Mollaoğlu (Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi) 

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları: 
• Tanılama ve Değerlendirme 
Gülsen Çağlar (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Nörolojik Yoğun Bakım Ünitesi) 

• Hasta Monitorizasyonu 
Zeliha Tülek (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

• Revaskülarizasyon Tedavileri 
Sakine Boyraz (Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi) 

12.30 – 13.30 Öğle Yemeği 

Oturum Adı: İnmede Akut Dönem 
Oturum Başkanları: 
Sakine Boyraz (Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi) 
Gülsen Çağlar (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Nörolojik Yoğun Bakım Ünitesi) 

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları: 
• Disfaji 
Özlem Küçükgüçlü (Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi) 

• Nörolojik Komplikasyonlar 
Mukadder Mollaoğlu (Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi) 

15.00 – 15.30 Kahve Arası 

Oturum Adı: İnmede Subakut Dönem: Genel Destek Yaklaşımlar 
Oturum Başkanları: 
Özlem Küçükgüçlü (Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi) 
Neşe Erdem (Adnan Menderes Üniversitesi, Söke Sağlık Yüksekokulu) 

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları: 

• Hareketsizliğe Bağlı Komplikasyonlar 
Rahşan Çevik Akyıl (Adnan Menderes Üniversitesi, Söke Sağlık Yüksekokulu) 

• İnmeli Hastada Evde Bakım 
Gamze Temiz (Florence Nightingale Hastanesi, Hemşirelik Yüksekokulu)

 


27 KASIM 2016, PAZAR 
TAM GÜN KURSLAR 

2YGK11 

SAAT: 09:00 – 12:30 
KURS ADI: 
HEMŞİRELİK 
KREDİSİ: 2 KREDİ

KURSA KATILIMI ÖNERİLEN; ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN

KURSUN AMACI;
Multipl sklerozlu hastanın tedavisindeki yenilikler ve bakımda önem kazanan uygulamalar tartışılacaktır.

KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ VE BECERİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Kursiyerlerin multipl sklerozun tanımı, etiyolojisi, fizyopatolojisi, tanı ve tedavisini kavramaları, hasta değerlendirmesi, tedaviye uyum ve kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları konusunda bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER; DİNLEYİCİ, AKTİF KATILIMI

KURS PROGRAMI

Oturum Adı: Multipl Skleroz

Oturum Başkanı:
Rahşan Çevik Akyıl (Adnan Menderes Üniversitesi, Söke Sağlık Yüksekokulu)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:
•Tanım, Etiyoloji, Fizyopatoloji, Tanı ve Tedavi
Aslı Tuncer (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD) 

•Tedavi Girişimleri ve Uyum
Neşe Erdem (Adnan Menderes Üniversitesi, Söke Sağlık Yüksekokulu)

•Psikososyal Boyut
Zehra Durna (Florence Nightingale Hastanesi, Hemşirelik Yüksekokulu)

•Bakımda Kanıta Dayalı Uygulamalar
Zeliha Tülek (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

10.30 – 11.00 Kahve Arası 

Oturum Adı: Sözel Bildiriler 
Oturum Başkanları:
Zehra  Durna  (Florence  Nightingale  Hastanesi,  Hemşirelik Yüksekokulu)
Zeliha Tülek (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)