info@norolojihemsireligi.org

4 MAYIS 2013, Cumartesi Salon B

09.00-10.00 I. Oturum: Beyin Damar Hastalıkları (İskemik, hemorajik, subaraknoid, venöz ve geçici iskemik atak)

         Oturum Başkanı: Dr. Erdem Yaka, Dr. Zehra Durna

09.00-09.30 Beyin Damar Hastalıklarında Tanı

                      Dr. Erdem Yaka

09.30-10.00 Beyin Damar Hastalıklarında Tanı

                      Dr. Emine Türkmen

10.30-11.00 Yaşamsal Bulguların Takibi

                      Dr. Özlem Küçükgüçlü

11.00-11.30 Yaşamsal Bulguların Düzenlenmesi

                      Dr. Göksel Bakaç

12.30-13.30 III. Oturum: Nörolojik muayene (Bilinç değişiklikleri, IR ve pupiller, Kuvvet kaybı ve epileptik nöbetler)

12.30-13.00 Oturum Başkanı: Dr. Suat Topaktaş, Dr. Nalan Akbayrak

                     Hemşire Açısından Nörolojik Bulguların Tanınması

                     Dr. Öznur Usta Yeşilbakan

13.00-13.30 Nörolojik Muayene Bulgularının Düzenlenmesi

                      Dr. Suat Topaktaş

14.00-15.00 IV. Oturum: Tedavi

        Oturum Başkanı: Dr. Levent Güngör, Dr. Ayfer Karadakovan

14.00-14.30 İnme Ünitesinde Hemşirelik

                     Dr. Sakine Memiş

14.30-15.00 İnme Tedavisi

                     Dr. Levent Güngör

15.30-16.30 V. Oturum: Beslenme

                    Oturum Başkanı: Dr. Serhat Özkan, Dr. Mukadder Mollaoğlu

15.30-16.00 Yutmanın Değerlendirilmesi ve Enteral Beslenme

                     Dr. Zeliha Tülek

16.00-16.30 Parenteral Beslenme

                     Dr. Serhat Özkan

17.00-18.00 VI. Oturum: Hareketsizlik Komplikasyonları (DVT, yatak yarası, enfeksiyon)

                    Oturum Başkanı: Dr. Ali Ünal, Dr. Sakine Memiş

17.00-17.30 Hareketsizlik Komplikasyonlarına Hemşire Yaklaşımı

                    Dr. Emel Horasan

17.30-18.00 Hareketsizlik Komplikasyonlarının Tedavisi

                    Dr. Ali Ünal